اطلاعیه آخرین مهلت ارسال مقالات
1397/02/19

با توجه به مصوبه اخیر کمیته راهبردی همایش،آخرین مهلت ارسال مقالات ساعت 24 امروز 19 اردیبهشت ماه 1397 می باشد.لذا هرچه سریعتر جهت ارسال مقالات ارزشمند خود و تکمیل فرایند ثبت نام اقدام نمائید.